Tenk Tre – fase to

Tenk Tre – fase to

Hovedmålet med initiativet er at allmennheten skal få øynene opp for tre som en fornybar naturressurs og hvorfor skog- og trenæringen er en viktig del av klimaløsningen og det grønne skiftet i Norge.

Kort oppsummering av prosjektets resultater så langt

Prosjektets første fase varte fra 2019 til oktober 2020. Prosjektet andre fase varte fra november 2020 til november 2022.

I sistnevnte prosjektperiode har det blitt laget en rekke historier som alle er med på å belyse hvorfor norsk skog- og trenæring er en viktig del av framtida og det grønne skiftet. I 2021 var det stort aktivitet og hovedvekten av innsatsen lå på Den nasjonale skogplantedagen, skiltprosjektet, kåring av Månedens trebygg og Årets trebygg. «Sirkulær økonomi» og «tre og helse» ble valgt som satsingsområder for historier i 2021.