Innvilgede prosjekter 2011

Innvilgede prosjekter 2011

Vi er stolte av å ha innvilget en rekke spennende prosjekter i 2011 som har bidratt til å skape grønnere og bedre skoger for Norge. Her er et utvalg av prosjektene vi støttet det året:

SøkerProsjektInnvilgetOmråde
Norges SkogeierforbundModeller for økt hogst og klimamotivert skogpolitikk1 000 000E
Norges SkogeierforbundVerdifull jakt150 000D
Viken SkogTrelast med høyere styrke og stivhet, Tresterk800 000B
Skogbrukets kursinstituttFeltkontroll av hjorteviltkjøtt200 000D
Norsk VedOmsetning av fyringsved400 000E
Skogbrukets kursinstituttKompetansetiltak Naturmangfoldloven400 000B
KystskogbruketSkognæringa Kyst900 000A
NorskogEffektiv montering av bærekabel300 000B
VestskogForprosjekt Kartlegging av errosjon på gravedrifter i bratt terreng70 000B
NorskogBruk av høydeinfo fra digitale flybilder i bestandstaksering500 000B
Norges SkogeierforbundKvalitet og kvalitetskrav for skogplanter i Norge250 000C
Norges SkogeierforbundWood-Energy, Emissions & Experience (WEEE)450 000B
Mjøsen SkogForvaltning av huldrestryforekomster60 000C
Glommen SkogRåte i granskog – valg av omløpstid180 000C
Norges Skogeierforbund/NorskogDialogprosjekt – skog, bioenergi og klima, ZERO100 000A
SilvinovaBeslutningsverktøy for skogbehandling i bestand124 000B
Glommen SkogVeiutfordringer i Hedmark150 000B
Glommen SkogBeitetakstprosjekt450 000D
Viken SkogBio-olje fra skog ved hjelp av pyrolyse800 000B
Totalt innvilget:7 284 000