Innvilgede prosjekter 2021

Innvilgede prosjekter 2021

Vi er glade for å kunngjøre at vi i 2021 innvilget vi flere spennende prosjekter som fokuserer på bærekraftig skogbruk. Dette prosjektet er en viktig milepæl i vår innsats for å bevare og beskytte skogsområder for fremtidige generasjoner.

SøkerProsjektBevilget beløpTotalt budsjett
NSF og AT SkogHøstplanting av unge granplanter (Picea abies) med voksbeskyttelse mot gransnutebiller (Hylobius abietis)».419 0001 035 000
SkogkursUtvidelse av Skogskolen til å gjelde flere språkversjoner og ett nytt fagtema for målgruppen skogsmaskinførere – Sporløs kjøring –933 0001 093 000
NSF og StatskogBiomass to hydrogen and biocarbon (BHC)450 00021 173 000
Glommen Mjøsen Skog og Viken SkogErfaringer med trebygg – kilde til trygghet450 0001 550 000
Viken SkogLydproblematikk i KL-tre konstruksjoner.200 0001 560 000
NSFNMBU Tre – tverrfaglig satsing på tre på NMBU125 000500 000
NSFAPI for skogbruksnæringen – effektiv tilgang til sensitiv artsdata296 000296 000
NSF og NorskogSamarbeidsprosjekt om utvikling av Miljøregistreringer i Skog etter MiS1 290 0004 470 000
Viken SkogsirkINN – innovasjonssystem for den helsirkulære tre verdikjede for tre6 360 00068 500 000
NorskogEffekter av hogstføring på snutebilleskader100 000270 000
Glommen Mjøsen SkogPlanting av furu – plantetype og etablering280 000590 000
Viken SkogGjødsling med nitrogen og aske – langsiktige effekter på skogproduksjon og vegetasjon300 000610 000
NSFVekst og utvikling i blandingsskog av gran og furu425 000850 000
Viken SkogUtprøving av Paulownia under norske forhold625 0002 554 000
NorskogTilvekstreaksjoner etter selektiv hogst i granskog500 0001 100 000
SkogkursForvaltning av kantsoner mot myr, vann og vassdrag300 000952 000
Viken SkogRisikokart for kommende barkbille angrep900 0001 800 000
Glommen Mjøsen SkogVekst, gjenvekst og kvalitet på furu etter gjennomhogster i fjellskog350 000900 000
14 303 000109 803 000