Innvilgede prosjekter 2015

Innvilgede prosjekter 2015

Vi er stolte av å ha innvilget en rekke spennende prosjekter i 2015 som har bidratt til å skape grønnere og bedre skoger for Norge. Her er et utvalg av prosjektene vi støttet det året:

SøkerProsjektBevilget beløp, 1000 krTotalt budsjett, 1000 kr
NorskogLangsiktige økonomiske effekter av beiteskader250750
AllskogSkogproduksjon og forvaltning av sitkagran i Norge200600
Norges SkogeierforbundDetaljert kartlegging av hønsehaukens bruk av skoglandskapet4001 400
Utmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldElgforvaltning i nytt lys med ulv200600
Sogn og Fjordane SkogeigarlagBruk av sitkagran som råvare i massivtreproduksjon3501 200
SkogkursDigital elgbeitetaksering3501 005
SkogkursStandard for ungskogpleie4001 077
SkogbrandSkogbrannkampanje 2015-20175001 900
Viken SkogGAFT – Gasification and FT- Synhesis of Lignocellulosic Feedstocs120020 100
SkogkursSkattefaglig beslutningsverktøy200930
Viken SkogBrannsikkerhet i trebygg over 4 etg – WP 15002 200
Norges SkogeierforbundBedre tilgjengelighet til skogarealene800800
AT SkogEyde Biokarbon1 80010 800
Viken SkogBruk av fotoweb ved automatmåling av tømmer250400
Norskog og Norges SkogeierforbundSkogbeskatning som virkemiddel6851 400
MjøsenKarakterisering av nøyaktighet på bestandsdata i skogbruksplanen5001110
StatskogRå te i granbestand 20 å r etter selektiv hogst150675
AllskogOPTIKOM – Optimal tømmertransport i kystnære områder4001060
Norges SkogeierforbundUtviklingstiltak og implementeringsscenarier for å redusere kostnader innen videretransport175390
Viken el ATPlantekvalitet og etableringsevne: snutebiller og næringsstatus4751100
MjøsenSkogbehandling for økt volumproduksjon i gran og furu130330
Norges Skogeierforbund, Norskog, StatskogUtredningsprosjekt om rammevilkår for norsk industrietablering250400
Norges Skogeierforbund og NorskogMarkfuktighetskart i Norge100230
Norges Skogeierforbund og NorskogSkogbehandling for verdiproduksjon i et klima i endring9001080
Norges SkogeierforbundSøknad om støtte til Skognæringens forskningsgruppe67200
1123251737