Innvilgede prosjekter 2022

Innvilgede prosjekter 2022

Vi er stolte av å ha innvilget en rekke spennende prosjekter i 2022 som har bidratt til å fremme bærekraftig utvikling og positiv endring. Her er et utvalg av prosjektene vi støttet det året:

SøkerProsjektBevilget beløpTotalt budsjett
NSF og NorskogSmartforest – skogeiersidens årlige bidrag for 2022-20235 000 00069 000 000
Norskog og NSFRisiko for spredning av barkbilleproblemer fra vernet skog til omkringliggende produksjonsskog1 414 0001 475 000
Glommen Mjøsen SkogLADASCAN – Laserdatabasert skogsbilveianalyse200 000800 000
HallingskogSkjøtselsplan for skog som verner mot skred175 000231 000
SkogkursPlanlegging av lukkede hogster – opplæring gjennom e- læring og feltkurs555 000840 000
AT SkogBærekraftig bruk av spillvarme i trebasert næring300 0003 611 000
NSF og NorskogRødlista som redskap i forvaltningen av biologisk mangfold i skog5 500 0009 400 000
SkogkursUtvikling av en helhetlig kompetansepakke om lukkede hogster for det operative skogbruket – Del 2 Selektive hogster1 150 0003 739 000
Glommen Mjøsen SkogLangsiktige effekter av flatehogst på biomangfold og artsmengder i bakkevegetasjon i granskog240 000530 000
14 534 00089 626 000