Innvilgede prosjekter 2020

Innvilgede prosjekter 2020

Vi er stolte av å ha innvilget en rekke spennende prosjekter i 2020 som har bidratt til å skape grønnere og bedre skoger for Norge. Her er et utvalg av prosjektene vi støttet det året:

SøkerProsjektBevilget beløpTotalt budsjett
NorskogUtvikling og implementering av arbeidsflyt for en lokal forbedring av Landskogtakseringens skogressurskart SR16 samt en analyse av mulige kostnadsbesparelser i skogbruksplanleggingen200 0001 430 000
SkogkursEtablering av Skogskolen Felles e-læringssatsning for det operative skogbruket i Norge1 405 0002 969 000
Glommen Mjøsen SkogTilveksteffekter hos foredlet furu450 000901 000
Norges Skogeierforbund og Norskog«Rikere og renere» – en videre utvikling av rapport om industri og skog268 000335 000
AllskogBærekraftige og innovative trebygg opptil 8 etasjer med bindingsverk600 00017 400 000
NSF og NorskogHandlingsplan for skogproduksjon600 0001 200 000
Norskog og NSFBeredskapsplan for markedsaktører – omfattende barkbilleangrep470 000720 000
NSF og NorskogTenk Tre – fase 24 000 00011 350 000
SkogkursElektronisk målebok for registrering av tilstand og vedlikeholdsbehov på skogsbilveier – forprosjekt150 000300 000
NSFApplikasjon for feltregistrering av livsmiljøer etter ny metodikk MiS- NiN1 300 0001 430 000
PEFC NorgeUtvikling og tilstand i norsk skog sett i forhold til kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard200 000255 000
NSF og NorskogGrunnkapital nye Skogtiltaksfondet2 000 0002 000 000
AT SkogMarkberedning og plantebeskyttelse på Vestlandet – oppfølging av forsøk150 000360 000
Viken SkogOppskalering og feltforsøk med forprotein produsert fra cellulosesukker1 000 0007 324 000
NSF og NorskogOppdaterte produksjonstabeller og bonitetskurver for gran, furu og bjørk i Norge525 0001 050 000
SkogkursVeileder i lukket og selektiv hogst375 000917 000
NorskogRåte i produksjonsskog av gran som følge av skader fra beitedyr480 0001 300 000
NSF og AT SkogBarkbilleskader overvåket med Sentinel-2425 0001 050 000
NSF, Norskog, Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog og AT SkogSmartforest – dekning av skogeierorganisasjonenes kontantbidrag i 20212 500 000222 000 000
NSF og NorskogØkt ramme for å dekke skogeiersidens andel av utgiftene ved sluttføring av arbeidet med en nasjonal FSC-standard900 0002 250 000
17 998 000276 541 000