Innvilgede prosjekter 2014

Innvilgede prosjekter 2014

Vi er stolte av å ha innvilget en rekke spennende prosjekter i 2014 som har bidratt til å skape grønnere og bedre skoger for Norge. Her er et utvalg av prosjektene vi støttet det året:

SøkerProsjektBevilget beløpTotalt budsjett
NorskogProsjekt Elgbeite400 0001 125 000
Norges SkogeierforbundNorsk Skog som leverandør av klimaløsninger1 060 0002 000 000
AT Skog SAPilotproduksjon av biokull fra lokalt trevirke500 0002 600 000
Norges SkogeierforbundTilskudd til dekning av skogbrukets andel av finansieringen av «Nasjonal forskningsagenda 2014-2022 for norsk skogbruk»33 400400 000
NorskogBildedata fra droner og fly i skogbruksplanleggingen550 0001 100 000
Norges SkogeierforbundAlder og metodebetinget beskyttelse av små granplanter mot gransnutebiller (ALVOGRAN)135 000400 000
Glommen Skog SAUtvikling av VSYS Virkeshandel4 000 00029 000 000
SkogkursTiltak i tett eller forsømt skog – ny veilleder400 0001 200 000
Norges Skogeierforbund og NorskogDokumentasjon miljøverdier i nøkkelbiotoper basert på Mis175 000350 000
VestskogForedling av tømmerkvalitet på Vestlandet400 0001 510 000
Norges SkogeierforbundMulighetsstudie: Utviklingstiltak och implementeringsscenarior för att reducera kostnader inom vidaretransport200 000500 000
MjøsenVVS – vann, veier og skogsdrift280 000700 000
Norges SkogeierforbundFlaskehalsanalyser innen transport625 0001 800 000
NorskogIndustriell verdikjede150 000700 000
Norges SkogeierforbundEffektiv virkestransport på jernbane180 000200 000
Totalt9 088 40043 585 000