Innvilgede prosjekter 2012

Innvilgede prosjekter 2012

Vi er stolte av å ha innvilget en rekke spennende prosjekter i 2012 som har bidratt til å skape grønnere og bedre skoger for Norge. Her er et utvalg av prosjektene vi støttet det året:

SøkerProsjektInnvilget
Viken SkogNy og kostnadseffektiv produksjon av kjemisk masse og hemicellulose900 000
Skogbrukets KursinstituttStandard for markberedning i Hedmark og Oppland240 000
Glommen SkogForprosjekt: Treforedling nær råstoffet500 000
Norges Skogeierforbund/NorskogNaturbasert reiseliv- Bedrifter, kompetanse og rekruttering200 000
AT SkogPyrolyse av trevirke med mikrobølger400 000
Tresenteret i TrondheimKunnskapsutvikling HiST – for videre industriell innovasjon med tre50 000
NorskogBærekraftig bruk av skogressursene i Norge4 360 000
Viken SkogIncreased use of wood in urban areas – WOOD/BE/BETTER1 000 000
Norges SkogeierforbundVedboende rødlistearter og utvikling i mengde død ved siden 1994500 000
Norges SkogeierforbundMåling av metanutslepp fra råtnende ved300 000
Glommen SkogStandardheving av skogbrukets veinett400 000
SkogbrandStormskader, skogbehandling og beredskapsplaner500 000
NorskogGjødsling av skog: Effekter på volum, biomasse, karbonbudsjett og økonomi400 000
Norges SkogeierforbundMidler til andel av europeiske skogeieres deltagelse i Forest Technology Platform100 000
NorskogHogsttidspunkt i granskogen langs kysten – en analyse ut i fra økonomisk lønnsomhet for skogeier250 000
VestskogUtvikling av retningslinjer for gravedrifter i bratt terreng400 000
MjøsenNytt driftesystem i mellomvanskelig terreng – bardunfri taubane600 000
SUM11 100 000