Innvilgede prosjekter 2018

Innvilgede prosjekter 2018

Vi er stolte av å ha innvilget en rekke spennende prosjekter i 2018 som har bidratt til å skape grønnere og bedre skoger for Norge. Her er et utvalg av prosjektene vi støttet det året:

SøkerProsjektBevilget beløpTotalt budsjett
Viken SkogOrdførere for tre200 000550 000
Viken SkogBrannsikkerhet i trebygg650 0001 600 000
Norges Skogeierforbund
og Norskog
PEFC Markedsprosjekt3 290 0004 700 000
Norges Skogeierforbund og NorskogPrecision (Forskerprosjekt)1 500 00033 000 000
Norges Skogeierforbund Utvikling av jernbane- og havne-infrastruktur i områder langs Sørlands- og Bergensbanen500 000725 000
Norskog og Norges SkogeierforbundKartlegging av ungskog som trenger ungskogpleie med Sentinel-1 og -2500 0001 050 000
Norges Skogeierforbund
og Norskog
Økt ramme for å dekke skogeiersidens andel av utgiftene ved drift av de norske FSC-gruppene1 200 0001 200 000
Viken SkogForprosjekt: Planlegging og etablering av Senter for forskningsdrevet innovasjon i tresektoren400 0001 150 000
SkogkursBruer – ny Skogkurs veileder200 000500 000
VikenKL-Tre som erstatning for plattendekker230 0001 060 000
MjøsenTrelastutfall og økonomisk verdi fra granprovenienser på høy bonitet på Østlandet250 0001 125 000
VestskogMarkberedning og plantebeskyttelse på Vestlandet – muligheter og effekter400 0001 400 000
SkogkursVeileder – sporløs kjøring200 000500 000
NorskogNøyaktighet og nytteverdi av SR16-data på bestandsnivå i skogbruksplanleggingen450 000930 00
NSF Test og oppfølging av 8- og 9-akslede tømmervogntog med økt totalvekt1 100 0002 250 000
11 070 00051 740 000