Innvilgede prosjekter 2019

Innvilgede prosjekter 2019

Vi er stolte av å ha innvilget en rekke spennende prosjekter i 2019 som har bidratt til å skape grønnere og bedre skoger for Norge. Her er et utvalg av prosjektene vi støttet det året:

SøkerProsjektBevilget beløpTotalt budsjett
Norges SkogeierforbundUtvikling av et nasjonalt digitalt kart for skogbrannpotensiale500 0001 500 000
Norges SkogeierforbundPlaton (Forskerprosjekt)950 00072 500 000
Norges Skogeierforbund og NorskogTenk Tre4 000 00024 420 000
Viken SkogBestWay80 000360 000
Skognæringa KystKartfesting av norsk gran naturlige utbredelse150 000350 000
Mjøsen SkogTilførsel av (Amorf) silika fører til økt motstand mot snutebilleangrep og økning i biomasse for granplanter375 000845 000
SkogkursKulturforyngelse av furu – veileder230 000460 000
Norges SkogeierforbundUtredning av ansvarsskogtyper i Norge500 000518 000
Norges Skogeierforbund og NorskogAnalyse av avvirkningsmulighetene i Norge900 000900 000
SkogkursLære med skogen med ny læreplan594 3751 795 000
NorskogForest Alternatives in Western Norway – WestFor200 0007 150 000
Norges Skogeierforbund og NorskogArts- og naturtypekartlegging og skogbrukets hensyn til biologisk mangfold840 000958 000
Viken SkogForprosjekt: Inneklima og helseutfall for bygg i KL- tre200 0001 120 000
Norges Skogeierforbund og NorskogStyrket politikk for bioøkonomi750 0001 500 000
SkogkursSkogbruksplanen – veikart til kompetanse og verdiskaping400 0001 300 000
NorskogForekomst av båndlav – effekt av hogst155 000415 000
Norges SkogeierforbundTilvekst og volum i forskjellige blandinger av gran og bjørk225 000450 000
Norges Skogeierforbund og NorskogImplementering av overvåkingsverktøy for nøkkelbiotoper600 0001 750 000
Glommen Mjøsen SkogGjødsling for raskere etablering av gran- og furuplanter400 000805 000
Glommen Mjøsen SkogKartlegging av skogsvegene i 8 kommuner i Hedmark70 000140 000
12 119 375119 236 000