Innvilgede prosjekter 2017

Innvilgede prosjekter 2017

Vi er stolte av å ha innvilget en rekke spennende prosjekter i 2017 som har bidratt til å skape grønnere og bedre skoger for Norge. Her er et utvalg av prosjektene vi støttet det året:

SøkerProsjektBevilget beløpTotalt budsjett
Viken SkogBonitering av skog i andre omdrev av skogbruksplantakster basert på laser eller flybilder1 660 0003 324 000
Faun NaturforvaltningForebygging av barkgnagskader på gran i Sørøst- Norge800 0001 940 000
Viken SkogTreByggTørk530 0001 400 000
AllskogEnerTre165 000570 000
Viken SkogInnovativ resirkulering av sidestrømmer av bark og
bioaske for å erstatte ikke-fornybare produkter (
ReBio)
600 0002 200 000
Norskog og Norges SkogeierforbundBæreevneklassifisering av terreng og skogsveger1 340 0002 678 000
Glommen SkogØkonomiske konsekvenser av ulv for inntekter fra småviltjakt127 000264 000
Norges Skogeierforbund og NorskogUtvikling av applikasjon for løpende ajourhold av nøkkelbiotoper550 0001 250 000
Viken SkogLager 12 – NorLines – Minstekrav U-verdi og innemiljø350 0001 130 000
Norskog/ GlommenLukkede hogster300 0001 072 000
NordskogKostnadsfordeling av private veger80 000265 000
AllskogAldersuavhengig bonitering med bruk av historiske flybilder200 000400 000
VikenAndre takstomdrev med lasertakst – mulighet for gjenbruk av prøveflatedata455 000910 000
GlommenBedre frø til furuskogbruket628 0002 512 000
NSF og NorskogKunnskapsgrunnlag for vurdering av hensyn til truete arter i skog283 000283 000
NSF og NorskogEvaluering av fjernanalysedata som forhåndsinformasjon ved MiS-kartlegging etter NiN400 0001 100 000
MjøsenSkogproduksjon og lønnsomhet med og uten tynning i gran og furu200 000800 000
AllskogForbedring av volumfunksjoner ved hjelp av hogstmaskinmålinger400 000850 000
NSF og NorskogUtvikling av verktøy for anvisning av mulig
gjennomsnittlig hogstkvantum over 30 år (jfr krav i PEFC)
333 000333 000
VikenSt4Fuel – Damp bioraffinering for produksjon av avansert bioetanoldrivstoff1 700 00020 000 000
SkogkursIntegrert plantevern i skog (IPV SKOG) – inkludert svartelistede arter231 0001 032 000
NSFSkognæringens forskningsgruppe134 000400 000
11 466 50044 713 000