Sporløs kjøring – veileder

Sporløs kjøring – veileder

Hovedmålet til prosjektet har vært å lage en veileder som omhandler forebygging og oppretting av sporskader under skogbrukstiltak.

Kort oppsummering av prosjektets resultater

Gjennom skogdager og webinarer har vi erfart at det gjøres mye bra, men at det fortsatt på jobbes med holdninger og mer kunnskap. Det må brukes mer tid på planleggingen for å finne de rette traseene, her er markfuktighetskartene et godt hjelpemiddel og at man bruker jordbor for å sjekke bæreevnen.

Næringen er blitt flinke til å bygge bruer ved kryssing av vannveger. Vi kan bli bedre på å kavlelegge, bruke spøkslag og kjøre rundt bløte områder istedenfor å ta korteste veg. Likevel erfarer vi at det er vanskelig å unngå sporskader i bløte perioder og at det noen steder er krevende å komme fram uansett uten å sette spor som må repareres. Derfor er det viktig at også kunnskapen om sporsletting blir bedre.

Arbeidet med veilederen har gitt næringen mer kunnskap, ikke minst hos Skogkurs. Veilederen vil bli brukt i det nye nettkurset «Sporløs kjøring» i Skogskolen. Dette kurset er ventet å være ferdig ved årsskiftet 2022/2023.