2021 – 14 millioner kroner til FoU-aktivitet i næringen

2021 – 14 millioner kroner til FoU-aktivitet i næringen

Skogtiltaksfondet støttet 18 prosjekter med til sammen 14,3 millioner kroner i 2021.

Totalt bidrar fondets støtte i 2021 til FoU-aktivitet for 110 millioner kroner. Det største enkeltprosjektet er sirkINN – Innovasjonssystem for den helsirkulære verdikjeden for tre. For liste over tildelte midler se her.