2022 – Skogtiltaksfondet støttet FoU-prosjekter med 14,5 millioner kroner

2022 – Skogtiltaksfondet støttet FoU-prosjekter med 14,5 millioner kroner

Skogtiltaksfondet støttet 9 prosjekter med tilsammen 14,5 millioner kroner i 2022

Totalt bidrar dette til å FoU-aktivitet for nesten 90 millioner kroner. Det største prosjektet er «Rødlista som redskap i forvaltningen av biologisk mangfold» som ble støttet med 5,5 mill. kroner og som har en totalramme på 8,6 mill. kroner. Liste over prosjekter med tildelte midler her.