Markberedning og plantebeskyttelse på Vestlandet

Markberedning og plantebeskyttelse på Vestlandet

Hovedmålet til prosjektet har vært å undersøke effekten av markberedning og voksbehandling av planter for å få bedre overlevelse og vekst etter planting på Vestlandet, særlig med tanke på skader etter gransnutebiller.

Prosjektet har fulgt opp forsøk som ble etablert med støtte fra Utviklingsfondet og Skogtiltaksfondet i 2019-2020.

Kort oppsummering av prosjektets resultater

I vårt forsøk kom kjemisk behandling noe bedre ut enn voks, særlig i begynnelsen. Det kan skyldes at billene paralyseres når de har tatt et gnag på disse plantene, slik at gnaget stopper opp. Denne avskrekkende effekten har ikke voksen. Uten markberedning ble avgangen da ganske stor. Tilveksten påvirkes av snutebillegnaget, og i stor grad gjenspeilte forskjeller i tilvekst forskjellene i gnagskader.

Effekten av markberedningen var størst i starten, før flekkene etter hvert nesten grodde igjen, men markberedningen ga likevel ca. 10 prosentpoeng høyere overlevelse etter tre år. Markberedning kan være komplisert å få til langs kysten på grunn av bratt terreng og mangel på spesialutstyr og kompetanse. Men gravemaskiner er tilgjengelige mange steder, og kan også gi et estetisk greit resultat.

Både undersøkelser og praktisk erfaring viser at plantefelt i Vestlandsfylkene er svært utsatt for snutebillene. Vår studie viser at markberedning i kombinasjon med god plantebeskyttelse ga best resultat, og er verdt å vurdere der terrenget ikke er for bratt og forholdene ellers ligger til rette for det.