Lære med skogen

Lære med skogen

Hovedmålet til prosjektet har vært å fornye «Lære med skogen» slik at tilbudet er oppdatert, både faglig, pedagogisk og teknologisk.

Kort oppsummering av prosjektets resultater

Prosjektet har gitt en anledning til å jobbe grundig med nye læreplaner og nye måter å lære på i skoleverket. I tett dialog med Lære med skogens viktigste målgrupper og samarbeidsparter har vi oppdatert Lære med skogens faglige innhold og læremidler på nett. Lære med skogens internettportal Skoleskogen.no legges ned, og nye nettsider, Lære med skogen (laeremedskogen.no), lanseres i 2022. De nye nettsidene vil imøtekomme de nye læreplanene, både faglig og pedagogisk, og vil kunne brukes på både PC, nettbrett og mobiltelefon. De er også lettere å oppdatere og administrere i Lære med skogens løpende arbeid.