Bedre frø til furuskogbruket

Bedre frø til furuskogbruket

Hovedmålet til prosjektet har vært å sikre tilgang på foredlet furufrø på kort og lang sikt.

Kort oppsummering av prosjektets resultater


Prosjektet har utviklet et nært samarbeid med foredlingsorganisasjonene i våre naboland, et samarbeid som blir videreført i nye prosjekter. Det har kommet på plass en avtale om utveksling av genetiske materialer mellom organisasjonene som klargjør hvordan materialene kan brukes av den enkelte i etterkant av utvekslingen.

I samarbeid med Skogforsk er svenske frøsonekart for foredlet materiale ekstrapolert for å kunne benyttes for våre forhold på Østlandet. Kontrollutvalget for frøforsyningen har, basert på dette, klargjort ny veiledning som innebærer en betydelig utvidelse av bruksområdet for svensk foredlet materiale i Norge.

I prosjektet er det anlagt 9 proveniensforsøk og to plantetypeforsøk, og det er samlet inn data fra fem store plantefelt med svensk, foredlet materiale. Dette gir et mer helhetlig bilde av furuas tilpasningspotensiale og danner grunnlag for analyser i framtidig foredlingsarbeid.

Skogfrøverket har innført et nytt system for registrering av konglesetting og organisering av konglesanking. Det skal bidra til en mer direkte organisering av frøforsyningen fra Skogfrøverket og bedre muligheter for kompetansebygging og kvalitetsstyring. Skogfrøverket har kjøpt inn flere frøpartier av foredlet furufrø fra Sverige for å sikre forsyningen til norske skogplanteskoler.

Plusstrær fra utvalgene som ble gjort på 1960- og 70-tallet utgjør deler av basispopulasjonen for det nye foredlingsprogrammet for furu. Foto: Arnt Steffenrem, NIBIO/Skogfrøverket