Applikasjon for feltregistrering av livsmiljøer

Applikasjon for feltregistrering av livsmiljøer

Hovedmålet til prosjektet har vært å utvikle en applikasjon for kartlegging av MiS-NiN i tråd med Landbruksdirektoratets instruks for slik kartlegging.

Kort oppsummering av prosjektets resultater

Prosjektet har vært avgrenset til å gjelde utvikling av en feltapplikasjon for registrering av MiS-NiN med tilhørende funksjonalitet for å sikre god dataflyt og ikke minst god datakvalitet. Geodata ble valgt som leverandør av applikasjons-utviklingstjenester på bakgrunn av kravspesifikasjon og en anbudsrunde.

Alle skogeiersamvirkene og Norskog tilrettela sine egne kartsystemer som appen ble tilknyttet. Arbeidet gikk smidig. Likevel tok arbeidet noe lengre tid enn først antatt fordi det var så mange parter involvert.

Brukerne ga nyttige tilbakemeldinger på appen underveis i feltarbeidet, og erfaringene er så langt gode. Det viste seg å være avgjørende med offline-funksjonalitet i mange sammenhenger.

Brukerne opplevde også appen som logisk, spesielt funksjonaliteten som hjelper kartleggerne med å finne fram til riktige verdier for livsmiljøene. Brukere uten lang erfaring med MiS-NiN-registering fikk dermed god støtte i appen.

Det ble gitt tilbakemeldinger om lange og uoversiktlig kartlagslister når man får mange prosjekter knyttet til samme kart. Ulike prosjekter har ofte behov for ulike grunnlagsdata, og kartlagslista vokste utover i feltsesongen. Dette førte i flere tilfeller til utfordringer med nedlasting av kart. Disse erfaringene er et viktig grunnlag for videreutvikling av applikasjonen.