2020 – historisk høy tildeling av prosjektmidler fra fondet

2020 – historisk høy tildeling av prosjektmidler fra fondet

Skogtiltaksfondet tildelte 18 millioner kroner fordelt på til sammen 20 prosjekter i 2020.

Dette er et historisk høyt nivå og trekkes opp av flere store satsninger innen skognæringen. Den største satsningen er etableringen av et senter for forskningsdrevet innovasjon – SmartForest. Senteret har en ramme på om lag 234 millioner kroner og tidsramme på 8 år. Skogtiltaksfondets tildeling dekker skogeierorganisasjonenes kontantbidrag til senteret for det første driftsåret, 2021. Liste over tildelte midler her.