2019 – støtte til 20 prosjekter med tilsammen 12,1 millioner kroner

2019 – støtte til 20 prosjekter med tilsammen 12,1 millioner kroner

Skogtiltaksfondet har i 2019 tildelt 20 prosjekter støtte. Totalt beløper dette seg til 12,1 millioner kroner.

Disse prosjektene har til sammen budsjett på 120 millioner kroner. Ett prosjekt, PLATON (forskerprosjekt), står alene for et budsjett på 72,5 millioner kroner. Dette er et stort samfunnsfaglig klimaforskningsprosjekt hvor CICERO, Statistisk sentralbyrå, Fridtjof Nansens Institutt, Transportøkonomisk institutt, Frischsenteret og NIBIO skal hjelpe Norge med å nå klimamålene for 2030 og 2050.