2018 – Midler fra Fondet utløser FoU aktivitet for over 50 millioner

2018 – Midler fra Fondet utløser FoU aktivitet for over 50 millioner

Skogtiltaksfondet har i 2018 innvilget 11 millioner kroner i støtte til 15 prosjekter.

Disse prosjektene har til sammen budsjett på ca. 52 millioner kroner. Se «innvilgede prosjekter» for mer informasjon om prosjektene som er tildelt støtte. Trykk her for å lese mer.