Om fondet

Nærmere om bruken av Skogtiltaksfondets midler

Ved bruk av Skogtiltaksfondets midler skal det legges vekt på FOU-tiltak som kan bidra til å

  • øke lønnsomheten i norsk skogbruk
  • bedre forvaltningen av skog
  • øke den næringsmessige utnyttelsen av andre utmarksressurser enn tømmer
  • framskaffe kunnskap som kan bedre skogbrukets rammebetingelser

Fondet skal bidra til å øke FoU-engasjementet i skognæringen. Økt andel brukerstyrte FoU-prosjekter, der organisasjon eller bedrift innenfor næringen selv sitter med prosjekt­ledelsen, vil bidra til dette.

Søker til Fondet skal derfor primært være skogeiere (bidragsytere til fondet), skogeierorganisasjon eller skogeierbedrift, som selv sitter som oppdragsgiver og har styringen med prosjektet. Søkere kan også være organisasjoner eller skogrelaterte bedrifter som søker sammen med bidragsytere.

Fondet skal ha hovedfokus på FoU oppgaver som har betydning for skogeierne. Oppgaver knyttet til økt verdiskaping gjennom bruk og utnyttelse av skogeiendommen er prioritert. Samtidig kan fondet bidra til at skogbruket også kan delta i prosjekter lenger fram i verdikjeden, men som har betydning for avsetning og verdiskaping basert på skogens produkter. Fondet ønsker prosjekter som tar tak i felles utfordringer for skogbruket.

Skogtiltaksfondet har 3 møter i året, og søknadsfristene er:

  • 1. februar
  • 1. mai
  • 1. oktober

Skogtiltaksfondets vedtekter 

 

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler

 

 

Styret Varamedlemmer
Fondets styre
Skogeier Olav Veum, leder Skogeier Åse Egeland
Skogsjef Even Bergsend, nestleder Adm. dir Arne Rørå
Skogeier Olav Breivik Skogeier Anja Gotvasli
Skogeier Ole Th. Holth Skogeier Rolf Th. Holm
Avd.dir. Eva Skagestad Prosjektkoordinator Bjørn H. Bjørnstad

 

 

Publisert / oppdatert dato: 01.10.2013